Het Ervaringskennisplein is een vindplaats van kennis over de inzet van ervaringskennis en -deskundigheid. Je kunt het zien als een bibliotheek met een rijke collectie aan artikelen en rapporten over dit onderwerp. Niet om te bewaren, maar om toegankelijk te maken, te verspreiden en te borgen. Een bibliotheek die bedoeld is voor iedereen die vragen heeft over ervaringskennis en -deskundigheid. Vragen als ‘wat is het’, ‘hoe kan het ingezet worden’ en ‘waar moet je aan denken bij het inzetten ervan?’ Onderdeel van het Ervaringskennisplein is de Helpdesk, die je zou kunnen omschrijven als de bibliotheekmedewerker. Die kan je helpen bij het vinden van de informatie die je zoekt en vragen beantwoorden die je hebt over dit onderwerp.

Waarom een ervaringskennisplein?

Het is belangrijk om ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in te zetten, op wat voor manier dan ook. De inbreng hiervan draagt bij aan een betere aansluiting tussen leef- en systeemwereld. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan de systemen rondom wetgeving, beleid of de zorg. Het belang van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid wordt steeds meer erkend. Er is dan ook een toename van de inzet van ervaringsdeskundigen. Daardoor is er een professionalisering gaande van de ervaringsdeskundige inzet. Dat vereist transparante en toegankelijke informatie. Er zijn veel projecten op dit terrein waarin kennis wordt opgedaan. Die kennis verdient een goede borging en een brede verspreiding en zou op één plek toegankelijk en vindbaar moeten zijn. Het Ervaringskennisplein draagt daaraan bij, zodat deze kennis meer en beter gebruikt en ingebed kan worden.

Voor wie is het Ervaringskennisplein?

Het Ervaringskennisplein kent een brede doelgroep: ervaringsdeskundigen, andere (zorg)professionals, werkgevers, beleidsmakers, managers, bestuurders, toezichthouders, ambtenaren, onderzoekers, docenten, studenten, belangenbehartigers, cliënten, naasten en overige belangstellenden. De brede collectie aan kennisbronnen maakt dat er relevante informatie vindbaar is voor iedereen die om wat voor reden dan ook geïnteresseerd is in ervaringskennis en/of ervaringsdeskundigheid.

Geen bemiddeling

Hoewel we gemerkt hebben dat er veel behoefte aan is, bemiddelen we niet. Zo kunnen we mensen die hun ervaring in willen zetten wel informatie bieden over ontwikkelmogelijkheden en mogelijke beroepsopleidingen, maar niet helpen aan stageplekken of een baan. Omgekeerd geldt dat ook: we kunnen organisaties die ervaringskennis en/of ervaringsdeskundigheid willen inzetten wel informatie bieden over zaken waar je op moet letten bij de implementatie. We hebben echter geen pool van mensen met ervaringskennis beschikbaar die ingezet kunnen worden.

Iets met ons delen?

Wil je kennis over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid delen? Of ontbreekt er belangrijke informatie op deze website? Neem dan contact met ons op. Deze website is nog volop in ontwikkeling, dus de komende tijd zullen er nog veel meer verwijzingen naar andere bronnen worden toegevoegd.

Initiatiefnemers

Het Ervaringskennisplein is een initiatief van MIND Platform, Valente, Vereniging van Ervaringsdeskundigen, Movisie en Werkplaats COMO (inmiddels opgeheven). Daarnaast zijn er steeds meer kennisinstituten, hogescholen en andere organisaties betrokken bij het meedenken over of aanleveren van content voor het Ervaringskennisplein.

Het ontwerp is gemaakt door Joost van der Steen. De illustraties zijn gemaakt door Roos Steen. En de website is gebouwd door MEO.