Waar vind ik?

Het Ervaringskennisplein is er niet voor hulp en ondersteuning. Maar mensen in nood komen soms wel op onze website terecht. Bij een acute situatie met dreigend gevaar bel je 112.

Wil je met iemand praten, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • De Luisterlijn – 088 0767 000. Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek of luisterend oor. Je kunt ook chatten.
 • MIND Korrelatie – 0900 1450 (ma t/m vr 9.00 – 21.00 uur). Je kunt ook chatten.
 • Stichting 113 zelfmoordpreventie – 0900 0113 (dag en nacht bereikbaar). Je kunt ook chatten.
 • Veel landelijke cliënten-, familie- en naastenorganisaties bieden ook telefonische hulp, advies en/of lotgenotencontact. Op de website van MIND vind je een overzicht. Of kijk in de MIND-Atlas.

Het Ervaringskennisplein is er niet voor hulp en ondersteuning, maar mensen komen soms wel met die vraag op onze website terecht. Ben je op zoek naar zorg en ondersteuning, neem dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente, het wijkteam of je huisarts. Vraag hulp van een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner om mee te denken. Die werken in elke gemeente. Op de site van de overheid vind je meer informatie. Of informeer bij je gemeente. Ook is bij regionale cliëntenorganisaties vaak onafhankelijke cliëntondersteuning te vinden. Je vindt deze organisaties in de MIND-Atlas.

Het Ervaringskennisplein is er niet voor hulp en ondersteuning, maar mensen komen soms wel met die vraag op onze website terecht. Als je steun zoekt van lotgenoten, kun je informeren bij een cliëntenorganisatie, naastenorganisatie, zelfhulpgroep/groep voor lotgenotencontact, zelfregiecentrum of herstelinitiatief bij jou in de regio. Je vindt deze organisaties via de MIND-Atlas.

Zoek je steun van een ervaringsdeskundig hulpverlener? Steeds meer instellingen (GGZ, verslavingszorg, Beschermd Wonen, wijkteams en andere ondersteuningsorganisaties) hebben ervaringsdeskundige hulpverleners in dienst. Hier kun je om vragen bij jouw hulporganisatie.

Het Ervaringskennisplein is er niet om te bemiddelen. Maar mensen komen soms wel met die vraag op onze website terecht. We kunnen hier het volgende over zeggen:

Er zijn patiënten/cliënten die hun ervaring willen delen om zo de zorg en dienstverlening beter aan te laten sluiten op mensen die er gebruik van maken. Dat kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan een panel, vragenlijst of focusgroep. Ook zijn er (familie)ervaringsdeskundigen met wie je kunt samenwerken in beleid, onderwijs, onderzoek en de hulpverlening. Daarom is het goed om je af te vragen wat je wilt gaan doen met ervaringskennis en/of ervaringsdeskundigheid vóórdat je op zoek gaat naar iemand die dat kan leveren. Voor welke rol of positie zoek je een ervaringsdeskundige? Zoek je iemand met eigen ervaring of juist iemand vanuit het naastenperspectief? Als je hier goed zicht op hebt, kun je gericht zoeken naar iemand die invulling kan geven aan je vraag.

Deze mensen zijn op verschillende manieren te vinden. Bijvoorbeeld via de volgende kanalen:

 • ‘Ik zoek een patiënt’ van de Patiëntenfederatie Nederland.
 • Landelijke specialistische organisaties rond bepaalde aandachtsgebieden: zie de leden van MIND Landelijk Platform voor meer landelijke specialistische organisaties. Deze zijn vaak rond specifieke aandoeningen of thema’s georganiseerd.

Hieronder enkele overige organisaties:

 • De MIND-Atlas. Filter op ‘landelijk’ voor andere landelijke organisaties die geen lidorganisatie zijn van MIND Landelijk Platform. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is de koepel van, voor en door cliënten- en naastenorganisaties in de GGZ.
 • Landelijke Armoedecoalitie. Dit is een netwerk van landelijke partijen die actief zijn bij de bestrijding van armoede en het aanpakken van schuldenproblematiek. Let op: de Landelijke Armoedecoalitie heeft nog geen eigen website. Deze organisatie is nu te vinden via de website van Armoedecoalitie Utrecht.
 • Landelijke Cliëntenraad (LCR). De LCR vertegenwoordigt mensen die een uitkering, pensioen of (financiële) ondersteuning krijgen van de overheid.
 • Het Landelijk Platform Familie Ervaringsdeskundigheid rust familie-ervaringsdeskundigen toe zodat deze een goede plek in de organisatie kan krijgen.
 • LFB is de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking.
 • Mantelzorg NL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste.
 • Samenwerkingsverband Dakloosheid Voorbij is een landelijk samenwerkingsverband van belangenorganisaties die zich inzetten voor het voorkomen en uitbannen van dakloosheid. Deze organisaties vind je overigens ook terug in de MIND-atlas.
 • Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd). De VvEd is de beroepsvereniging van ervaringsdeskundigen.
 • Regionale organisaties met ervaringskennis. Er zijn regionale initiatieven, soms regionale ervaringskenniscentra, waar men kennis over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid toegankelijk maakt. Naast kenniscentra zijn er in het hele land regionale cliënten- en naastenorganisaties, zelfregiecentra en herstelinitiatieven/herstelacademies. Die werken vanuit ervaringen, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Zij zijn te vinden via de MIND-Atlas. Veel van hen zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel (NVZH).

Andere vragen

Als je ontevreden bent over de zorg of de hulpverlening dan kunnen wij je op het Ervaringskennisplein niet helpen. Dan is de organisatie waar je ontevreden over bent je eerste aanspreekpunt. Zij hebben een klachtenregeling. Word je daar niet goed genoeg geholpen, heb je steun nodig, of je wil je weten waar je recht op hebt? Dan kun je ook bij onderstaande organisaties terecht:

 • Ben je patiënt/cliënt? Bel Stichting Patiëntvertrouwenspersonen via 0900 444888 (ma t/m vr 10.00 – 16.00, za 13.00 – 16.00 uur). Je kunt ook chatten.
  Een patiëntvertrouwenspersoon luistert, kent je rechten en staat aan jouw kant.
 • Neem contact op met Stichting Familievertrouwenspersonen. Zij ondersteunen naasten van mensen die zijn opgenomen via een zorgmachtiging of crisismaatregel. Ook bieden zij ondersteuning als de naaste verblijft in een instelling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.
 • Ook kun je terecht bij het Nationale Zorgnummer. Zij kunnen je adviseren, informeren en zo nodig doorverwijzen. Tevens verzamelt het Nationale Zorgnummer de klachten om te inventariseren waar het mis gaat en voor verbeteringen te zorgen. Bel 0900-2356780 (ma t/m do 9.00 – 12.30 uur).

Onder het thema Beroep en scholing op deze website lees je meer over de mogelijkheden om je te ontwikkelen en te scholen tot ervaringsdeskundige.