Gewijzigd op: 31 januari 2024 Deze handreiking richt zich op het gesprek tussen gemeenten en dak- en thuislozen, zwerfjongeren, zorgmijders, mensen met een verslaving en slachtoffers van huiselijk geweld over de voorzieningen in de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo.

Juist bij deze prestatievelden kan het voor cliënten en gemeenten lastig zijn om de participatie op een prettige en zinvolle manier vorm te geven. Er is hiervoor geen blauwdruk, geen ultieme methode die altijd werkt wanneer je met deze doelgroepen in contact wilt treden of de onderlinge communicatie wilt versterken. Wel bieden we nu een handreiking met 12 bouwstenen aan, die op een zinvolle manier bijdragen aan een goed onderling contact tussen cliënten en gemeenten.

Jaar:
2012
Auteur:
Susan van Klaveren, Betty Noordhuizen
Bijdrage van:
Panteia