Gewijzigd op: 29 april 2024 Net als professionals en vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen cruciale steunpilaren in de sociale basis van wijken en buurten. Die sociale basis draagt eraan bij dat burgers voor veel van hun dagelijkse problemen dicht bij huis een oplossing kunnen vinden. Daarin zijn vrijwilligers actief die hun eigen ervaringen inzetten. De ervaringsdeskundige is een extra toevoeging. Nu steeds meer mensen die soms of tijdelijk uit balans zijn, zelfstandig in buurten komen wonen, blijken met name de getrainde en goed opgeleide ervaringsdeskundigen, al dan niet betaald, van onschatbare waarde – zo lezen we in deze handreiking.

Deze publicatie laat zien hoe sociale wijkteams, zelfregiecentra en sociaalwerkorganisaties hun krachten bundelen om kwetsbare wijkbewoners te ondersteunen. Sociaal werkers en ervaringsdeskundigen vertellen hoe zij samenwerken en wat dat oplevert, maar ook welke hindernissen ze tegenkomen. Dat levert waardevolle informatie op die uitnodigt om samen aan de slag te gaan.

Jaar:
2019
Auteur:
Erp, N. van, Knispel, A., & Bakel, M. van.
Bijdrage van:
Trimbos Instituut