Gewijzigd op: 31 januari 2024 Samenwerken met ervaringsdeskundigen vindt heden ten dage plaats binnen diverse contexten. De toename van erkenning en samenwerking met ervaringsdeskundigen voltrekt zich parallel aan een emancipatie van doelgroepen die in een kwetsbare situatie leven, zowel in de zorg als in andere beleidsvelden. Daarnaast is er in toenemende mate erkenning voor de zogenaamde familie-ervaringsdeskundige. Dit boek gaat in op wanneer iemand een ervaringsdeskundige is. Door inzicht te geven in de onderliggende visies en diverse wijzen werken en leren die daarbij lijkt te horen. Ze zet in om een brug te creëren tussen die diverse soorten ervaringskennis en wil een lans breken om in het proces van professionalisering de uniekheid van de ervaringskennis op waarde te blijven schatten en ruimte te blijven geven, ongeacht of iemand wel of niet scholing of trainingen voor ervaringsdeskundigen heeft gevolgd (heeft kunnen volgen). ISBN 978-94-92994-19-6
Jaar:
2021
Auteur:
Ansem, Q. & Jurrius, K.
Bijdrage van:
Werkplaatsen Sociaal Domein Flevoland