Gewijzigd op: 6 maart 2024 In dit proefschrift wordt een etnografische onderzoeksaanpak gebruikt om – in detail – te onthullen hoe ervaringsdeskundigheid wordt gehanteerd in professionele geestelijke gezondheidszorgpraktijken, en onder welke omstandigheden deze is ingebed in georganiseerde publieke diensten. Het theoretische raamwerk is gebaseerd op bestuurlijke en organisatorische literatuur. Er worden drie spanningsvelden voor professionals onderscheiden, die samenhangen met de ‘kennismaatschappij’, een spanning tussen: ‘harde’ en ‘zachte’ kennis; samenwerking en segmentatie; vertrouwen en verantwoording. Procesmatige en relationele concepten van professionele kennis, ervaringskennis en professionaliteit worden als theoretische lens gebruikt. Er zijn drie behandelteams (FACT-teams) in de geestelijke gezondheidszorg geobserveerd, elk gedurende een periode van drie weken. We analyseerden hoe professionals samenwerken met ervaringsdeskundigen, en of en hoe zij de ervaringskennis van deze relatief nieuwe beroepsgroep inzetten in de zorg en dienstverlening aan cliënten.
Jaar:
2024
Auteur:
Aukje Leemeijer
Bijdrage van:
Universiteit Utrecht