Er zijn verschillende omschrijvingen van ervaringskennis in omloop, waarbij ook vaak een onderscheid gemaakt wordt tussen ervaringen, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.
Wat in veel omschrijvingen terugkomt is dat er sprake is geweest van ingrijpende levenservaringen, opgroeien in een lastige context of ervaringen met een beperking, ziekte, aandoening, ontwrichting of crisis. Die ervaringen kunnen onder andere sociale uitsluiting tot gevolg hebben. Deze ervaringen kunnen overgaan in ervaringskennis. Dit is kennis over hoe je met deze ervaringen omgaat, ervan herstelt of je ontworstelt aan de sociale uitsluiting, en hoe je een nieuw evenwicht vindt. Met ervaringskennis kun je ook met enige afstand naar die eigen ervaringen kijken, erop reflecteren en met anderen delen. Ervaringskennis gaat in sommige omschrijvingen ook over de invloed van wetgeving, beleid en het zorgsysteem op je persoonlijke situatie. Mensen met ervaringskennis hebben dus ook een beeld van wat daarin zou moeten veranderen om te kunnen herstellen of om problemen te voorkomen. Inbreng van deze kennis draagt bij aan een betere aansluiting tussen leefwereld en systeemwereld.

Daarnaast maken diverse omschrijvingen een onderscheid tussen individuele en collectieve ervaringskennis. Individuele ervaringskennis gaat dan over alles wat iemand kent en weet vanuit de eigen doorleefde ervaring. Iemand heeft zelf iets ervaren, er is op de ervaring gereflecteerd en er is betekenis aan die ervaring gegeven.

Individuele en collectieve ervaringskennis

Collectieve ervaringskennis ontstaat wanneer individuele ervaringskennis is verrijkt met ervaringskennis van anderen. Dit gebeurt door het uitwisselen en verbinden van individuele ervaringskennis van verschillende personen. Collectieve ervaringskennis is gebaseerd op de daaruit gevonden overeenkomsten, betekenis en inzichten. Deze bron van kennis heeft een plek naast andere bronnen van kennis, zoals wetenschappelijke en vakkennis. Deze bronnen zijn allemaal van belang en beïnvloeden elkaar. De scheiding tussen deze bronnen staat nooit helemaal vast. Onderscheidend voor ervaringskennis is dat de doorleefde ervaring voorop staat.

Wil je meer lezen over waar ervaringsdeskundigheid over gaat ? Kijk dan bij het thema Ervaringsdeskundigheid.