Gewijzigd op: 31 januari 2024 Dit document bevat een overzicht van vragen en antwoorden (Q&A’s) over de inzet van ervaringsdeskundigheid. In de GGZ-sector heeft ervaringsdeskundigheid zich het meest uitgekristalliseerd in verschillende rollen en functies en een beroepscompetentieprofiel. Met de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap komt met name de aandacht vanuit vragers van ervaringsdeskundigheid in een versnelling. Zo zijn bijvoorbeeld gemeentes, maar ook het MKB, op zoek naar mogelijkheden om ervaringsdeskundigheid in te zetten in de organisatie, voor advies en voor het ontwikkelen van beleid. Aan de andere kant zoeken belangenorganisaties naar mogelijkheden om de waarde van ervaringsdeskundigheid over het voetlicht te brengen, vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en waarborgen te ontwikkelen voor een goede samenwerking met ervaringsdeskundigen.
Jaar:
2019
Auteur:
De Gruijter M. Meulenkamp, T.Lammertink, Y.
Bijdrage van:
Verwey-Jonker Instituut