Gewijzigd op: 31 januari 2024 Hoewel ervaringsdeskundigheid een jong vakgebied is, zijn er in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de professionalisering van ervaringsdeskundigheid. Eén daarvan is het ontwikkelen van een leerplan voor ervaringsdeskundigheid voor opleidingen vanaf niveau 2 tot en met 7 én een toetsingskader om deze opleidingen ervaringsdeskundigheid te kunnen toetsen op de door hen geleverde kwaliteit. In de leerplannen zijn de competenties uitgewerkt in leeruitkomsten. Leeruitkomsten zijn een concrete vertaling van de competenties.
Jaar:
2022
Auteur:
Dienke Boertien, Nicole van Erp, Alie Weerman
Bijdrage van:
KC Phrenos, Trimbos Instituut, Hogeschool Windesheim, Vereniging van Ervaringsdeskundigen